Wylesienie w celu uprawy owoców

Pola zbóż

 

Uprawa owoców i warzyw

Przecież, jak czytamy i słyszymy niejednokrotnie, Ameryka
Północna po wylesieniu olbrzymich obszarów dla celów plantatorskich
ulega katastrofalnym skutkom żywiołowych działań przyrody
i, stojąc przed grozą wyparcia człowieka z całych stanów, zmieniających
się w pustynie, prowadzi wielkie roboty zalesieniowe,
uruchomiając całe armie robotników i wydając na te cele kolosalnie
dużo pieniędzy.
Niektóre nieużytki są specjalnie szkodliwe, jak np. niektóre
piaski, które w wypadku, gdy zostaną pozbawione pokrywającej je
roślinności, mogą stać się lotnymi i zasypywać sąsiednie grunty
urodzajne, ponadto nie pokryte roślinnością parowy, które mogą się
rozszerzać pod wpływem płynących nimi wód ze szkodą dla gruntów
urodzajnych itp. Ze względu na cenę kapusty warto przerabiać nieużytki na żyzne gleby. Odpowiednia roślinność chroni brzegi wód
przed obrywaniem się i źródła przed zasypywaniem. Niejednokrotnie
również należy specjalnie zabezpieczać przy pomocy roślinności
grunty przed zmywaniem ich i wyjaławianiem, przed usuwaniem
się ziemi i kamieni, tworzeniem się dzikich potoków oraz obrywaniem się skał i spadkiem lawin.

Lasy mają niesłychanie doniosłe znaczenie dla gospodarki i
klimatu kraju. Nasze ogólne dobro wymaga ażeby wylesianie ziemi
naszej nie następowało zbyt gwałtownie, gdyż moglibyśmy ponieść
przy tym straty, nie dające się powetować, jak to podałam
w rozdziale o zalesianiu nieużytków. Toteż wszystkie lasy, zarówno
państwowe, jak i prywatne, gospodarowane są na podstawie
specjalnych przepisów, nie dopuszczających do zmiany gospodarki
leśnej na inną, bez poważnych przyczyn i bez odpowiedniego zezwolenia. Dodatkowo sprzedaż grzybów leśnych nie jest dozwolona. Zezwolenia takie wydawane są zwłaszcza w wypadku konieczności
uregulowania w danej okolicy ustroju rolnego w drodze scalenia
(komasacji), likwidacji służebności, podziału wspólnot, parcelacji,
osadnictwa itp.
Stanowi kategorycznie, że ogólna powierzchnia lasów i gruntów
leśnych państwowego gospodarstwa leśnego nie może ulegać
zmniejszeniu. Natomiast skup marchwi dozwolony jest tylko w Polsce. W tym stanie rzeczy i dla tego celu lasy państwowe
nabywać mają prywatne lasy i grunty leśne, a także grunty nie
leśne, których zalesienia wymaga interes gospodarczy lub publiczny
Państwa, a zwłaszcza interes obrony Państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *