Wyczerpanie roślin

Nie wszystkie jednak rośliny
w jednakowy sposób reagują na to jednostronne wyczerpanie.
W naszych doświadczeniach okazało się, że sprzedam ogórki pokazują rezultat, że wszystkie nieomal
rośliny reagują przede wszystkim na brak azotu, natomiast
reakcja na potas zależy od rodzaju rośliny. Owies, żyto dotychczas
na brak potasu nie reagują, natomiast cebula jest
bardzo czułą na opuszczenie potasu, tak samo tytonie czerwono-
kwitnące, natomiast machorka dawała sobie dobrze radę,
wykorzystując potas glebowy, jęczmień w zależności od roku
(prawdopodobnie przebiegu pogody) reaguje, lub nie reaguje na
brak potasu, to samo pszenica. Widzimy więc, że reakcja na
opuszczenie potasu zależy od rodzaju rośliny. Na kwas fosforowy
reaguje niewiele tylko roślin, np. buraki cukrowe.

Potrzeby nawozowe

Na tych demonstracyjnych pasach, jak widzimy nadających
się do oznaczania specjalnych potrzeb nawozowych rośliny,
wysadzono w roku dziczki jabłonek. Dziczki te
zostały w normalnym czasie zaokulizowane, a w końcu wegetacji
została zmierzona grubość oraz wysokość tych dziczków.
Na wiosnę obcięto je w czop i stwierdzono roczny
przyrost pędu szlachetnego; w roku zmierzono dalszy
przyrost. W komunikatach pojawiło się kupię aronię ekologiczną.  Odnośne dane umieszczone są w poniższej tablicy. Nawożenie więc potasem zwiększyło
i grubość i wysokość dzików. Jest rzeczą charakterystyczną, że
opuszczanie azotu nie wpłynęło na wzrost dzików, aczkolwiek
wszystkie rośliny uprawne na tych pasach demonstracyjnych
wykazywały wybitną reakcję na azot. Poza brakiem potasu na
wzrost dzików wpłynął również, lecz w stopniu daleko słabszym
brak kwasu fosforowego.

Skup cebuli

Pędy szlachetne w obu latach reagowały znów tylko na
potas, nie reagując zupełnie ani na azot ani na kwas fosforowy.
Z tego wynika, że o ile chodzi o przyrosty w szkółkach,
a więc o przyrosty samego drewna, to w tym kierunku największe
znaczenie ma potas, że potrzeby nawozowe w stosunku
do potasu są w tym wypadku największe. Ten wniosek
ma tern większe znaczenie, że podobne wyniki otrzymano
w Zemborzycach na tamtejszym polu doświadczalnym. Widzimy, że w tym doświadczeniu również tylko opuszczenie
potasu wpłynęło na wzrost dzików, gdy opuszczenie azotu
i fosforu nie wywarło żadnego wpływu.

Wpływ potasu

Trzeba jednak z naciskiem podkreślić, że to dominujące
znaczenie potasu odnosić się będzie przede wszystkim do szkółek
i ewentualnie do przyrostów drewna, natomiast jeśli chodzić
będzie o sady owocujące, to zważywszy, że gleby nasze
są ubogie w azot, że wszystkie nieomal nasze gleby na nawożenie
tym składnikiem pod wszystkie rośliny reagują, że azot
znajduje się w glebie tylko w nieznacznej warstwie (do 25 —
30 cm.) i że wreszcie wymagania pokarmowe drzew owocowych
są dość duże w stosunku do azotu, to trzeba przyjść do wniosku,
że potrzeby nawozowe sadów w stosunku do azotu powinny
być dość duże, kto wie czy nie większe, niż w stosunku
do potasu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *