Wpływ Gleby na urodzaj

 

kalafior

Rodzaj gleby

Temat należy rozumieć jako pytanie, jakie gleby najbardziej
nadają się pod sady. Jest to rozwiązywanie zadania
z wielu niewiadomymi. Same zaś dane i założenie podstawowe
podlegają określeniu i ujęciu ściślejszemu — co to jest gleba?
co mamy tu rozumieć pod nazwą sadu?  To wszystko ma wpływ na sprzedaż jabłka.
Zachodzi bowiem taka okoliczność, że nie tylko w życiu
potocznym, nie tylko w mowie technicznej, ale i w literaturze
naukowej słowo gleba nie jest rozumiane zawsze jednakowo,
nie jest odpowiednikiem ściśle jednakowego zawsze pojęcia.
Tak w mewie potocznej, jak technicznej nie mają ścisłego
i ograniczonego zastosowania słowa: gleba, rola i grunt i często
używane są na równi i jedno zamiast drugiego.
W tym wykładzie słowo gleba będzie używane jako nazwa
Na ziemi, to jest powierzchni ziemi, będącej siedliskiem
roślin, przy tym głównie będą wzięte pod uwagę rośliny
uprawne.

Takie ujęcie i stosowanie nazwy gleba jest ograniczeniem
na rzecz agronomii przyrodniczego terminu gleba (,,sól“ , ,,soil”,
,solum“ ), który oznacza powierzchowną część (poziom lub
piętro) litosfery, będącą miejscem styku tej sfery z hydrosferą,
aerosferą i biosferą. Widziałem informacje skupię kalafior  w skrzynce. Rolnik często utożsamia glebę z orną
częścią litosfery (ściślej już przyrodniczo-pedosfery, t. j. powłoki
glebowej). To znaczy nazywa glebą, to co orze. Głębszy
poziom, nie orny, ale podobny do ornego nazywa podglebiem,
a jeszcze głębszy, nie podobny — podłożem. Do oznaczania
ornej i uprawnej części ,,ziemi“ używa jednak innego wyrazu —
rola . W ten sposób rola i gleb stają się nazwami bez
określonego, ścisłego zastosowania, czego w ujęciu naukowym
należy unikać.

Zastosowanie nazwy ,,gleba“ do części ornej ,,ziemi” jest
jeszcze wadliwe i stąd, że dotyczy nieokreślonej głębokości
ziemi, zależnej od głębokości orki, czy uprawy. Przy tym cena jagód jest podobna i nie jest ważna z jakiego lasu.  Dla ogrodnika,
leśnika, w takim samem ujęciu, t. j. jako ..warstwa
uprawna ziemi” — ,gleba” będzie miała inną, na ogół większą
głębokość, a więc będzie czym innym i ogarnia częstokroć nie tylko
,,podglebie” ale i ,,podłoże”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *