Przetargi na zboże

Sprzedam owies

Największe ulgi i udogodnienia mają producenci
sprzedający zboża własnej produkcji i zrzeszenia
producentów sprzedające zboża produkcji
swych członków. Przewiduje to art. 4 Rozdz.
„Instrukcji’. Ujęte one są w cztery punkty, a
mianowicie:
a) zwolnienie od obowiązku składania wadium
przy przetargach i kaucji przy zawieraniu
umów o dostawę zboża;
b) kupowanie mniejszych partii zboża, począwszy
od jednego wozu gospodarskiego, względnie
od 200 kg zboża;
c) zwolnienie od opłat stemplowych przy zakupach
odręcznych (art. 9) u drobnych producentów
(rolników) ilości zboża, nieprzekraczających
jednorazowo 1000 (tysiąca) kg;
opłaty stemplowe ponosi w tych przypadkach
wojsko, pokrywając je z kredytów na zakup
zboża oraz skup soi. ;
a) bezpłatne wypożyczanie worków w celu opakowania
zboża, dostarczanego dla wojska.
Ponadto należy producentom rolnym i ich zrzeszeniom,
dostarczającym zboże na potrzeby wojska,
przyznawać pierwszeństwo przy nabywaniu
otrąb, sprzedawanych przez składnice mat. int.

W art. jednak 3-cim „Instrukcji” wyraźnie jest
przewidziane, że ulgi te przysługują tylko producentom
sprzedającym własne zboża I zrzeszeniom
sprzedającym zboża swych członków. Dla przekonania
się o tym władze wojskowe mają prawo
zażądać okazania ksiąg lub zaświadczenia władz
administracyjnych.
Jeżeli zrzeszenie producentów skupuje od nieczłonków,
udziela mu się pierwszeństwo przed
kupcami, ale nie stosuje się jednak do niego ulg
przewidzianych w punkcie 4-ym przytoczonym
powyżej.

Kupie proso

U kupców zbożowych zakupy dokonuje się
dopiero wtedy, gdy nie można zapotrzebowań
wojska pokryć bezpośrednio u producentów i w
zrzeszeniach producentów, z powodu braku podaży
bądź z powodu oferowanych z ich strony warunków
mniej korzystnych (art. 5 Instrukcji).
Wojsko zakupuje na giełdzie, z wolnej ręki, sposobem
odręcznym i w drodze przetargu. Przy zakupie
na giełdzie, obowiązują obie strony przepisy
giełdowe, po porozumieniu się ustnym lub pisemnym,
obowiązuje pisemne zamówienie z warunkami,
skierowane do sprzedającego, który winien potwierdzić
jego przyjęcie. Termin dostawy — nie dłuższy
niż 4 tygodnie.

Przy zakupie odręcznym — po ustnym porozumieniu
— sprzedający po otrzymaniu zapłaty
kwituje jedynie z odbioru należności. W ten sposób
może być nabyte jednorazowo od jednego dostawcy
do 30 ton zboża (art. 8).
Zakupy w drodze przetargu stosuje się wyjątkowo,
gdy inne sposoby są mniej korzystne.
W przetargach mogą brać udział producenci rolni
i ich zrzeszenia. Termin dostawy nie dłuższy
niż 4 tygodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *