Gospodarka Okopowa

Narzędzia rolnicze

Gospodarka okopowa

Większe plony przynosiło małe pole uprawne, niż taka sama
przestrzeń lasu lub stepu, o ile łatwiej było zgromadzić zapasy,
które zabezpieczały przed nieurodzajem lub ciężkim
okresem zimy. Toteż nieprzewidziane nieurodzaje, przed
którymi drżeć musieli zbieracze, nie sprowadzały już tak
poważnych katastrof, a myśl człowieka, nie zajęta wyłącznie
troską o przetrwanie każdego dnia, mogła się zwrócić
ku innym dziedzinom życia. Lepsze wykorzystanie ziemi
i wynikające stąd łatwiejsze wyżywienie spowodowały
wzrost zagęszczenia ludności. Tworzyły się większe zbiorowiska
ludzkie i wzrastała możność wzajemnego porozumiewania
się. W ten sposób powstawało podłoże, na którym
rozwijać się mogła bogata kultura zbiorowa.
Rozwojowi kultury sprzyjała jeszcze jedna okoliczność,
związana z uprawą pszenicy i wydatnym wykorzystywaniem
ziemi, a mianowicie możność osiedlania się na dłuższy czas
na jednym miejscu.
W dalekim Afganistanie, w kraju w płd.-zachodniej Azji,
żyją na wpół koczownicze ludy, które zbierają plon ze swoich
pól prosa, w małym stopniu ryż , napełniają ziarnem wielkie worki i zabierają je ze sobą w daleką wędrówkę. Następnego roku zaś rozbijają obozowiska na nowych terenach i nowe zakładają
pola. Na ogół jednak ludy rolnicze prowadzą tryb życia
osiadły. Liczne obserwacje zaś wykazują, że żadne z plemion
koczowniczych nie wytworzyło wysokiej kultury,
podczas gdy wiele narodów osiadłych osiągnęło wysoki stopień
rozwoju. Przynajmniej nie było problemu z cenami zbóż.

Pierwotne Narzędzia Rolnicze

Widzimy stąd jasno, jak wielkie znaczenie miała gospodarka
okopowa i jak doniosła była wobec tego rola kobiety,
której zawdzięczamy pierwszy etap rozwoju rolnictwa. Widzimy
także, jak ogromne usługi oddała ludzkości motyka,
to prymitywne narzędzie rolnicze. Trudno jest zdać sobie
sprawę z tego, jak wiele zawdzięczamy zwykłemu drewnianemu
kijowi, który był jej prototypem — ujęty ręką człowieka
stał się pierwszym narzędziem pracy rolniczej.
Następny z kolei etap rozwoju stanowi gospodarka pługowa.
Pierwotny pług różni się od motyki tylko rozmiarem —
jest od niej znacznie większy. Zasadnicza różnica w uprawie
roli za pomocą tych narzędzi polega na tym, że motyką
spulchniamy za każdym ruchem mały kawałeczek
ziemi, podczas gdy lemiesz pługa kraje długą, nieprzerwaną
bruzdę, co pozwala na dużo szybszą pracę.
Czy można uznać motykę za pierwowzór pługa? Uderzające
podobieństwo między tymi narzędziami nasuwa
odpowiedź twierdzącą, lecz nauce dzisiejszej brak dostatecznych
danych, które by rozstrzygnęły to zagadnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *