Drzewa leśne i owocowe

 

Zboże

Drzewa owocowe

Niczym więcej jak tylko jednym z takich przyczynków do ogólnej nauki geografii leśnictwa jest praca, którą mam zaszczyt moim czytelnikom w streszczeniu przedstawić. Pokazuje jak wygląda skup kukurydzy w Polsce.
Pierwszy zajmuje się rozsiedleniem geograficznym drzew leśnych, drugi stosunkami i warunkami ich przyrostu. Jak się zmienia cena gryki ze wzgledu na sezonowość.
Mogło by zdawać się, że pierwsza część w programie tym niepotrzebnie zabiera miejsce, ponieważ przez uczonych różnycły narodowości aż zbyt obszernie opracowaną została. Począwszy od wielkiego twórcy geografii roślin. Botanicy geografią roślin, a w szczególności drzew leśnych z wielkim zamiłowaniem się zajmowali a pomimo to związek, a raczej zależność świata roślinnego od klimatu jeszcze we wszystkich szczegółach dostatecznie wyjaśnione nie zostały.

Starałem się liczbami zależność tę określić i uzasadnić, i z należytą ścisłością oznaczyć granice rozsiedlenia drzew leśnych w kierunku poziomym i pionowym. W ten sposób, oparta na podstawie liczbowej, zależność ich życia od klimatycznych czynników najlepiej da się udowodnić.
W Norwegii, w żubernii Archangielskiej i w okolicy Petersburga i Pskowa, jednakże rezultaty przez nich osiągnięte nie wykrywaią dostatecznie praw, które rządzą wzrostem i przyrosłem drzew europejskich. Mamy tu przed sobą jeszcze prawie – zupełnie nowe i nieuprawione pole, nową kopalnię, z której nieznane kruszce na światło dzienne wydobyć się dadzą.

Przedkładając czytelnikom niektóre nowe rezultaty moich badań, które dla geografii roślin a w szczególności dla nowej nauki, geografii leśnictwa mogą mieć większe znaczenie, daleki jestem od zamiaru — i że się tak wyrażę od pretensji pogrążania ich cierpliwości i uwagi w skomplikowanych obrachunkach i metodach, za pomocą których doszedłem,do moich naukowych rezultatów. Przedstawić jak powinno wyglądać ogłoszenie kupie borówkę amerykańską.
W niniejszym wykładzie nie mam innego celu, jak tylko dać w ogólnych zarysach obraz moich badań, przedstawić gdzieniegdzie używane przezemnie metody i w popularny sposób objaśnić i zaznaczyć osiągnięte rezultaty. Kto by chciał dokładniej obznajomić się z metodą tych badań i ich rezultatami, zmuszony będzie zagłębić się w obszerniejszem dziele, którego opracowaniem obecnie jestem zajęty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *